Oferta d'estudis
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL - Aquest programa té com a objectiu principal fomentar el interès i el gust per la música i aprendre a estimar-la mitjançant cançons, moviment corporal, jocs rítmics, escolta activa, etc. per tal d’adquirir un bon desenvolupament auditiu i sensorial i incentivar la memòria, la creativitat i la improvització.

INICIACIÓ MUSICAL - Aquest programa consta de 2 cursos i pretén desenvolupar i madurar el treball que s’ha iniciat durant el període de Sensibilització, alhora que inicia la pràctica individual de l’instrument que s'haurà triat.

NIVELL ELEMENTAL - Aquest nivell consta de 4 cursos en els quals s’ha d’arribar a un domini dels principals elements musicals i de la tècnica vocal i instrumental que permeti la comprensió i la interpretació correcta d’un repertori elemental i adquirir l’hàbit d’escoltar i de fer música tan individualment com en grup.

  • 1r Curs = BÀSIC 1
  • 2n Curs = BÀSIC 2
  • 3r Curs = AVANÇAT 3
  • 4t Curs = AVANÇAT 4

NIVELL MITJÀ (1r Cicle) - Adreçat a nois i noies que hagin assolit el Nivell Elemental. La seva finalitat és ampliar i perfeccionar la formació musical iniciada en el nivell elemental. La nostra escola ofereix poder cursar el primer cicle de Nivell Mitjà (2 cursos).

PROGRAMA LLIURE - Adreçat a nois i noies que ja han superat el Nivell Elemental però que no desitgen seguir l’ensenyament de Nivell Mitjà. Els alumnes tenen la possibilitat de triar més lliurement el tipus de música que els interessa interpretar (jazz, pop, folklòrica, etc).

  •  més informació :
Entrades populars d'aquest blog

CONCERT HOMENATGE A LA GENT GRAN 2023-2024